Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.6.2018. Viimeisin muutos 26.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy, Y-tunnus 2462034-3
Marko Autio
Arpiaisentie 2, 44100 Äänekoski
Puh: 040 761 7611
Sposti: marko@kodinrakennus.fi

2. Rekisterin nimi

Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan tilausten käsittelyä ja toimitusta varten, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, palveluidemme tarjontaan sekä lähettääksemme tietoja tuotteistamme tai palveluistamme. Verkkokauppa-asiakkaiden kohdalla keräämme osoitetietoja tuotteiden toimittamista varten, puhelinnumeroita tarvitaan tuotteiden toimittamiseen asiakkaille, esim. Postin/Matkahuollon lähettämien tekstiviesti-ilmoitusten takia ja sähköpostiosoitteita automaattisia tilausvahvistuksia varten. Verkkokaupasta voi tilata ilman rekisteröitymistä. Jokaiselle tilaavalle asiakkaalle järjestelmä luo asiakasnumeron. Uudelleen tilaavat asiakkaat voivat kirjautua järjestelmään itse luomillaan tunnuksilla.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja ip-osoitteen. Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero ja laskutus- ja perintätiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan häneltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella luovutamme henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sen salliessa tai velvoittaessa. Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy jakaa asiakkaiden tilaus- ja laskutustietoja kirjanpitäjälleen (Laskenta ja Konsultointi Kilpeläinen Oy, Jyväskylä). Verkkokaupan maksuliikennettä hoitaa Paytrail by Nets. Heidän tietosuojaselosteensa löydät https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrail-tili
Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaiseti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin (tavaran luovuttamiseen/kuljettamiseen liittyvä toiminta esim. tukkuri, kuljetusfirma, posti, matkahuolto), jotka tukevat Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen

käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy:n käyttötarkoitusten kanssa. Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai luovuttaessamme henkilötietoja.

7. Evästeet, Analytics-palvelut

Käytämme verkkosivuillamme toiminnallisia evästeitä. Toiminnalliset evästeet ovat välttämättömiä verkkosivujen ja sen ominaisuuksien käyttämiseen. Evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen ja kieliasetusten muistamiseksi. Toiminnallisia evästeitä voidaan käyttää myös verkkosivujen personointiin.

Sivustomme hyödyntää Google Analytics-palvelua, joka on Google Inc:in verkkoanalysointipalvelu sekä Googlen Adword-palvelua, joka on Google Inc:in hakusanamarkkinointipalvelu. Google käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellasi tekstitiedostojen muodossa, parantaakseen sivuston käytön analysointia. Google lähettää ja tallentaa evästeiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi, myös IP-osoitteen, serverilleen Yhdysvaltoihin. Google analysoitietyn verkkosivuston käyttöä laatien raportteja verkkosivustojen aktiivisuudesta verkkosivustojen operaattoreille ja antaen muita palveluja koskien verkkosivustojen aktiivisuutta ja Internetin käyttöä. Jos lainsäädäntö edellyttää tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta, Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille. IP-osoitettasi
Google ei yhdistä muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selaimeltasi. Osa sivujen ominaisuuksista ei kuitenkaan toimi evästeiden ollessa estetty. Käyttäessäsi tätä verkkosivua hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi edellä sanotulla tavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy:n palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Kodinrakennus.com Verkkokauppa Oy:n palveluita.